Zalecana ilość snu u dzieci. Aktualne (2016) uzgodnione stanowisko American Academy of Sleep Medicine

Dla zachowania optymalnego zdrowia czas regularnego snu powinien wynosić:

  • u niemowląt w wieku 4–12 miesięcy – 12–16 godzin na dobę (w tym drzemki w ciągu dnia)
  • u dzieci w wieku 1–2 lat – 11–14 godzin na dobę (w tym drzemki w ciągu dnia)
  • u dzieci w wieku 3–5 lat – 10–13 godzin na dobę (w tym drzemki w ciągu dnia)
  • u dzieci w wieku 6–12 lat – 9–12 godzin na dobę
  • u młodzieży w wieku 13–18 lat – 8–10 godzin na dobę

 

W zaleceniach nie uwzględniono młodszych dzieci z uwagi na duży zakres normy w zakresie czasu trwania i wzorca snu oraz zbyt małą liczbę danych naukowych dotyczących skutków zdrowotnych.

Regularne przesypianie zalecanej liczby godzin sprzyja: poprawie uwagi, zachowania, wyników w nauce, pamięci, regulacji emocjonalnej, jakości życia oraz zdrowia umysłowego i fizycznego.

Regularne przesypianie mniejszej liczby godzin wiąże się z zaburzeniami uwagi, zachowania i problemami w nauce. Niedobór snu zwiększa także ryzyko wypadków, urazów, nadciśnienia, otyłości, cukrzycy i depresji, a u nastolatków także samouszkodzeń, myśli samobójczych i prób samobójczych.

Regularne przesypianie zbyt dużej liczby godzin może się wiązać np. z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, otyłością i zaburzeniami umysłowymi.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.